За информации, помош при користење на апликацијата Claxi, како и за дополнителни прашања контактирајте нѐ на:
+389 78 87 87 87
Или испратете ни маил на:
support@claxi.net